Điểm chuẩn Đại học Công nghệ thông tin năm 2020: Cao nhất 27,7 điểm

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ thông tin năm 2020: Cao nhất 27.7. Ảnh: Chân Phúc
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ thông tin năm 2020: Cao nhất 27.7. Ảnh: Chân Phúc
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ thông tin năm 2020: Cao nhất 27.7. Ảnh: Chân Phúc
Lên top