Điểm chuẩn của Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Y Dược Thái Nguyên giảm

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên năm đã công bố điểm chuẩn năm 2021.
Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên năm đã công bố điểm chuẩn năm 2021.
Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên năm đã công bố điểm chuẩn năm 2021.
Lên top