Điểm chuẩn của Đại học Thủ đô Hà Nội theo thang 40, cao nhất 37,58

Thi THPT quốc gia. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thi THPT quốc gia. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thi THPT quốc gia. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top