Điểm chuẩn 8 trường công an, ngành cao nhất là 29,99 điểm

Khối trường công an công bố điểm chuẩn 2021: Cao nhất 29,99 điểm. Ảnh: LĐO
Khối trường công an công bố điểm chuẩn 2021: Cao nhất 29,99 điểm. Ảnh: LĐO
Khối trường công an công bố điểm chuẩn 2021: Cao nhất 29,99 điểm. Ảnh: LĐO
Lên top