Điểm chuẩn 2020 Trường ĐH Ngoại thương: Dự kiến sẽ tăng

Điểm chuẩn năm 2020 của Trường Đại học Ngoại thương  sẽ tăng so với năm 2019. Ảnh: Hải Nguyễn
Điểm chuẩn năm 2020 của Trường Đại học Ngoại thương sẽ tăng so với năm 2019. Ảnh: Hải Nguyễn
Điểm chuẩn năm 2020 của Trường Đại học Ngoại thương sẽ tăng so với năm 2019. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top