Điểm chuẩn 17 trường quân đội: Cao nhất 28,65 điểm và có tiêu chí phụ

Lên top