Điểm 10 môn Toán: Ngoài giỏi, còn nhờ ăn may

TS Lê Thống Nhất giữ quan điểm đề Toán năm 2018 có nhiều câu hỏi khó, học sinh giỏi cũng phải chọn hú họa.
TS Lê Thống Nhất giữ quan điểm đề Toán năm 2018 có nhiều câu hỏi khó, học sinh giỏi cũng phải chọn hú họa.
TS Lê Thống Nhất giữ quan điểm đề Toán năm 2018 có nhiều câu hỏi khó, học sinh giỏi cũng phải chọn hú họa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top