Dịch COVID-19 kéo dài, nhiều trường đại học hỗ trợ sinh viên khó khăn

Nhiều trường đại học hỗ trợ sinh viên khó khăn do COVID-19. Ảnh: B.C
Nhiều trường đại học hỗ trợ sinh viên khó khăn do COVID-19. Ảnh: B.C
Nhiều trường đại học hỗ trợ sinh viên khó khăn do COVID-19. Ảnh: B.C
Lên top