Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hải Dương cho học sinh nghỉ học hết 28.2

Học sinh Hải Dương nghỉ học hết tháng 2 phòng dịch COVID-19. Ảnh Thủy Nguyên
Học sinh Hải Dương nghỉ học hết tháng 2 phòng dịch COVID-19. Ảnh Thủy Nguyên
Học sinh Hải Dương nghỉ học hết tháng 2 phòng dịch COVID-19. Ảnh Thủy Nguyên
Lên top