Dịch COVID-19 căng thẳng, kịch bản nào cho năm học mới?

Ngày quay lại trường học của học sinh tại Hà Nội vẫn chưa định vì thành phố vẫn đang trong thời gian áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16. Ảnh: Hải Nguyễn
Ngày quay lại trường học của học sinh tại Hà Nội vẫn chưa định vì thành phố vẫn đang trong thời gian áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16. Ảnh: Hải Nguyễn
Ngày quay lại trường học của học sinh tại Hà Nội vẫn chưa định vì thành phố vẫn đang trong thời gian áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top