Địa phương đầu tiên cho học sinh dừng đến trường, chuyển học online

Học sinh Hà Nam tạm dừng đến trường 1 tuần sau lễ, địa phương triển khai học online. Ảnh minh hoạ: ĐHKT
Học sinh Hà Nam tạm dừng đến trường 1 tuần sau lễ, địa phương triển khai học online. Ảnh minh hoạ: ĐHKT
Học sinh Hà Nam tạm dừng đến trường 1 tuần sau lễ, địa phương triển khai học online. Ảnh minh hoạ: ĐHKT
Lên top