Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không công bố đề, đáp án một số môn ở kỳ thi quốc gia:

Đi ngược xu hướng khuyến khích sự minh bạch