Đi học trước cả tháng rồi mới khai giảng

Năm nay, nhiều trường đã tuyên bố sẽ không thả bóng bay trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Hải Nguyễn
Năm nay, nhiều trường đã tuyên bố sẽ không thả bóng bay trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Hải Nguyễn
Năm nay, nhiều trường đã tuyên bố sẽ không thả bóng bay trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top