ĐH Y Hải Phòng, Khoa Y - Đại học Quốc gia TPHCM công bố điểm chuẩn

Giảng viên, sinh viên Khoa Y - Đại học Quốc gia TPHCM tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: KY
Giảng viên, sinh viên Khoa Y - Đại học Quốc gia TPHCM tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: KY
Giảng viên, sinh viên Khoa Y - Đại học Quốc gia TPHCM tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: KY
Lên top