ĐH Y Dược TPHCM điều chỉnh học phí năm học 2021-2022 do dịch COVID-19

Trường ĐH Y Dược TPHCM dừng tăng học phí năm học 2021-2022. Ảnh: Huyên Nguyễn
Trường ĐH Y Dược TPHCM dừng tăng học phí năm học 2021-2022. Ảnh: Huyên Nguyễn
Trường ĐH Y Dược TPHCM dừng tăng học phí năm học 2021-2022. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top