ĐH Thủy lợi nhận phòng học thực hành hơn 1 tỉ đồng