ĐH Sư phạm TPHCM nói gì về quy định đào tạo giáo viên cao từ 1,5m?

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TPHCM trong lúc chụp kỷ yếu Ảnh: Minh Nhật
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TPHCM trong lúc chụp kỷ yếu Ảnh: Minh Nhật
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TPHCM trong lúc chụp kỷ yếu Ảnh: Minh Nhật
Lên top