ĐH Sư phạm TP.HCM bỏ điều kiện chiều cao trên 1,5m khi tuyển sinh

Sinh viên ĐH Sư phạm TPHCM chụp kỷ yếu. Ảnh: Nguyễn Quyên
Sinh viên ĐH Sư phạm TPHCM chụp kỷ yếu. Ảnh: Nguyễn Quyên
Sinh viên ĐH Sư phạm TPHCM chụp kỷ yếu. Ảnh: Nguyễn Quyên
Lên top