ĐH Quốc gia TPHCM: Lên các phương án điều chỉnh Kỳ thi Đánh giá năng lực

Hiện tại, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2020 vẫn diễn ra theo kế hoạch bình thường. Ảnh: Huyên Nguyễn
Hiện tại, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2020 vẫn diễn ra theo kế hoạch bình thường. Ảnh: Huyên Nguyễn
Hiện tại, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2020 vẫn diễn ra theo kế hoạch bình thường. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top