ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2021 từ 18 - 24 điểm

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2021 từ 18 - 24. Ảnh: VNU Media
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2021 từ 18 - 24. Ảnh: VNU Media
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2021 từ 18 - 24. Ảnh: VNU Media
Lên top