ĐH Kinh doanh&Công nghệ Hà Nội bất chấp đào tạo "chui", thanh tra vào cuộc

Thời gian qua, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội liên tiếp có sai phạm trong vấn đề tuyển sinh.
Thời gian qua, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội liên tiếp có sai phạm trong vấn đề tuyển sinh.
Thời gian qua, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội liên tiếp có sai phạm trong vấn đề tuyển sinh.
Lên top