ĐH Kinh doanh và Công nghệ tuyển sinh “chui”, đuổi học hàng loạt sinh viên

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có nhiều dấu hiệu mập mờ trong tuyển sinh.
Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có nhiều dấu hiệu mập mờ trong tuyển sinh.
Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có nhiều dấu hiệu mập mờ trong tuyển sinh.
Lên top