ĐH Khoa học Thái Nguyên nghiên cứu thành công bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19

Bộ sinh phẩm phát hiện virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime PCR của nhóm nghiên cứu của Trường ĐH Khoa học đạt được các tiêu chuẩn độ nhạy lâm sàng là 100%.
Bộ sinh phẩm phát hiện virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime PCR của nhóm nghiên cứu của Trường ĐH Khoa học đạt được các tiêu chuẩn độ nhạy lâm sàng là 100%.
Bộ sinh phẩm phát hiện virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime PCR của nhóm nghiên cứu của Trường ĐH Khoa học đạt được các tiêu chuẩn độ nhạy lâm sàng là 100%.
Lên top