Dẹp loạn văn bằng, chứng chỉ trái quy định

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bắt giam 2 phó hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô. Ảnh: P.V
Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bắt giam 2 phó hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô. Ảnh: P.V
Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bắt giam 2 phó hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô. Ảnh: P.V
Lên top