Đến tận bản làng trang bị kỹ năng phòng COVID-19 cho học sinh

Hướng dẫn cho học sinh người đồng bào thiểu số thuộc Trường Tiểu học Hướng Phùng cách rửa tay đúng cách. Ảnh: MT.
Hướng dẫn cho học sinh người đồng bào thiểu số thuộc Trường Tiểu học Hướng Phùng cách rửa tay đúng cách. Ảnh: MT.
Hướng dẫn cho học sinh người đồng bào thiểu số thuộc Trường Tiểu học Hướng Phùng cách rửa tay đúng cách. Ảnh: MT.
Lên top