Đêm 30 Tết, nhiều người vẫn tranh thủ đi “hôi” hoa

Nhiều chậu hoa được bán vào thời điểm tối muộn ngày 30 Tết.
Nhiều chậu hoa được bán vào thời điểm tối muộn ngày 30 Tết.
Nhiều chậu hoa được bán vào thời điểm tối muộn ngày 30 Tết.