Đề xuất thi tốt nghiệp THPT làm 2 đợt để phòng, chống COVID-19

Đà Nẵng đã hoàn tất các khâu tổ chức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, nhưng vẫn mong dừng kỳ thi để đảm bảo an toàn cho học sinh. Ảnh: Thùy Trang
Đà Nẵng đã hoàn tất các khâu tổ chức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, nhưng vẫn mong dừng kỳ thi để đảm bảo an toàn cho học sinh. Ảnh: Thùy Trang
Đà Nẵng đã hoàn tất các khâu tổ chức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, nhưng vẫn mong dừng kỳ thi để đảm bảo an toàn cho học sinh. Ảnh: Thùy Trang
Lên top