Đề xuất tăng lương giáo viên không được ủng hộ: Các đơn vị có liên quan chưa làm hết trách nhiệm

Giờ lên lớp của cô trò một trường THPT tại Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Giờ lên lớp của cô trò một trường THPT tại Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Giờ lên lớp của cô trò một trường THPT tại Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top