Đề xuất rút ngắn thời gian học phổ thông xuống 11 năm

TS Nguyễn Viết Chức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Kỳ Anh
TS Nguyễn Viết Chức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Kỳ Anh
TS Nguyễn Viết Chức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Kỳ Anh
Lên top