Đề xuất quy định mức trần học phí trước hiện tượng tăng “phi mã” sau tự chủ

Học phí nhiều trường tăng cao sau khi được tự chủ. Ảnh: Tuệ Nhi
Học phí nhiều trường tăng cao sau khi được tự chủ. Ảnh: Tuệ Nhi
Học phí nhiều trường tăng cao sau khi được tự chủ. Ảnh: Tuệ Nhi
Lên top