Đề xuất mới: Các trường đại học nên trả tiền cho sinh viên

Các nghiên cứu viên làm việc tại Viện tế bào gốc Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM - Ảnh: Minh Châu
Các nghiên cứu viên làm việc tại Viện tế bào gốc Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM - Ảnh: Minh Châu
Các nghiên cứu viên làm việc tại Viện tế bào gốc Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM - Ảnh: Minh Châu
Lên top