Đề xuất miễn học phí tới cấp mầm non, phụ huynh mừng ít lo nhiều

Đề xuất miễn học phí cấp mầm non có khả thi, khi hiện nay số lượng lớn trẻ đang học ở trường tư thục vì thiếu trường lớp? Ảnh: T.L
Đề xuất miễn học phí cấp mầm non có khả thi, khi hiện nay số lượng lớn trẻ đang học ở trường tư thục vì thiếu trường lớp? Ảnh: T.L
Đề xuất miễn học phí cấp mầm non có khả thi, khi hiện nay số lượng lớn trẻ đang học ở trường tư thục vì thiếu trường lớp? Ảnh: T.L
Lên top