Đề xuất học sinh được nghỉ ngày thứ bảy: "Cần thiết, nên làm, vì tốt cho cả học sinh và giáo viên"

Thời gian qua dư luận phản ánh nhiều về việc học sinh phải học hành quá tải. Ảnh: Hải Nguyễn
Thời gian qua dư luận phản ánh nhiều về việc học sinh phải học hành quá tải. Ảnh: Hải Nguyễn
Thời gian qua dư luận phản ánh nhiều về việc học sinh phải học hành quá tải. Ảnh: Hải Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM