Đề xuất hỗ trợ chi phí cho sinh viên học chương trình quốc tế ở trong nước

Hiện nhiều trường đại học ở trong nước đã có phương án hỗ trợ du học sinh, người học có nhu cầu "du học tại chỗ".
Hiện nhiều trường đại học ở trong nước đã có phương án hỗ trợ du học sinh, người học có nhu cầu "du học tại chỗ".
Hiện nhiều trường đại học ở trong nước đã có phương án hỗ trợ du học sinh, người học có nhu cầu "du học tại chỗ".
Lên top