Đề xuất dành gần 900 tỉ đồng hỗ trợ học phí cho học sinh Hà Nội

Ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Hải
Ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Hải
Ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Hải
Lên top