Đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa gần 52% điều kiện kinh doanh giáo dục

Tại Hội thảo, Bộ GDĐT đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 110 điều kiện kinh doanh giáo dục. Ảnh: HN
Tại Hội thảo, Bộ GDĐT đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 110 điều kiện kinh doanh giáo dục. Ảnh: HN
Tại Hội thảo, Bộ GDĐT đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 110 điều kiện kinh doanh giáo dục. Ảnh: HN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top