Đề xuất 16 tuổi vào đại học: Giải phóng khỏi “bệnh thành tích”?

Đề xuất đào tạo theo tín chỉ giúp học sinh có thể chủ động lựa chọn những môn học mà các em yêu thích, phù hợp với sở trường. Ảnh: Huyên Nguyễn
Đề xuất đào tạo theo tín chỉ giúp học sinh có thể chủ động lựa chọn những môn học mà các em yêu thích, phù hợp với sở trường. Ảnh: Huyên Nguyễn
Đề xuất đào tạo theo tín chỉ giúp học sinh có thể chủ động lựa chọn những môn học mà các em yêu thích, phù hợp với sở trường. Ảnh: Huyên Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM