Đề Văn yêu cầu học sinh phân tích câu nói “Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép"

Đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 năm nay của nhiều địa phương được đánh giá là hay, bám sát vấn đề thời sự. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 năm nay của nhiều địa phương được đánh giá là hay, bám sát vấn đề thời sự. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 năm nay của nhiều địa phương được đánh giá là hay, bám sát vấn đề thời sự. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top