Đề thi toán khó lại dài, thí sinh lo lắng không đỗ chuyên Hà Nội-Amsterdam

Các sĩ tử đã hoàn thành cuộc thi tuyển vào trường chuyên Hà Nội - AmsterdamẢnh: Minh Thành.
Các sĩ tử đã hoàn thành cuộc thi tuyển vào trường chuyên Hà Nội - AmsterdamẢnh: Minh Thành.
Các sĩ tử đã hoàn thành cuộc thi tuyển vào trường chuyên Hà Nội - AmsterdamẢnh: Minh Thành.
Lên top