Đề thi THPT quốc gia được công an hộ tống ra đảo Lý Sơn bằng tàu siêu tốc

Đề thi được vận chuyển ra đảo Lý Sơn bằng tàu siêu tốc. Ảnh: Hà Phương
Đề thi được vận chuyển ra đảo Lý Sơn bằng tàu siêu tốc. Ảnh: Hà Phương
Đề thi được vận chuyển ra đảo Lý Sơn bằng tàu siêu tốc. Ảnh: Hà Phương
Lên top