Đề thi THPT năm nay đã được thử nghiệm, loại bỏ câu hỏi quá khó