Đề thi Năng khiếu ảnh Báo chí vừa thời sự, trọng tâm và vừa sức với sĩ tử

Thí sinh hoàn thành bài thi Năng khiếu báo chí năm 2020. Ảnh: Minh Thành.
Thí sinh hoàn thành bài thi Năng khiếu báo chí năm 2020. Ảnh: Minh Thành.
Thí sinh hoàn thành bài thi Năng khiếu báo chí năm 2020. Ảnh: Minh Thành.
Lên top