Đề thi môn Vật lý không quá nhiều phép tính phức tạp

Nhiều học sinh khá thoải mái tâm lý sau ngày thi thứ 2. Ảnh Hải Nguyễn.
Nhiều học sinh khá thoải mái tâm lý sau ngày thi thứ 2. Ảnh Hải Nguyễn.
Nhiều học sinh khá thoải mái tâm lý sau ngày thi thứ 2. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top