Đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10: Nơi gây tranh cãi, nơi được ngợi ca

Thầy cô nhận xét đề thi Ngữ văn vào 10 năm 2021 vừa sức với học sinh. Ảnh: MD
Thầy cô nhận xét đề thi Ngữ văn vào 10 năm 2021 vừa sức với học sinh. Ảnh: MD
Thầy cô nhận xét đề thi Ngữ văn vào 10 năm 2021 vừa sức với học sinh. Ảnh: MD
Lên top