Đề thi môn Ngữ văn hỏi khó thí sinh về việc “hiến kế” để đánh thức tiềm lực đất nước