Đề thi lớp 10 ở Nghệ An: Câu 5 điểm gần giống đề kiểm tra học kỳ

Hai đề thi được "tố" có phần giống nhau. Ảnh: TL
Hai đề thi được "tố" có phần giống nhau. Ảnh: TL
Hai đề thi được "tố" có phần giống nhau. Ảnh: TL
Lên top