20 tỉnh, thành kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10:

Đề thi không khó, dự báo điểm chuẩn tăng

Thí sinh ở Hà Nội đã hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 năm học 2020-2021. 
Ảnh: Hải Nguyễn
Thí sinh ở Hà Nội đã hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 năm học 2020-2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Thí sinh ở Hà Nội đã hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 năm học 2020-2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top