Đề thi khó tới mức "giáo sư cũng không thể giải hết": Bộ GDĐT nói gì?

TS Sái Công Hồng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT. Ảnh Thanh Hùng
TS Sái Công Hồng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT. Ảnh Thanh Hùng
TS Sái Công Hồng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT. Ảnh Thanh Hùng
Lên top