Đề thi Đánh giá năng lực năm 2020 sẽ được ra như thế nào?

Có khoảng hơn 54.000 thí sinh sẽ dự thi Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2020. Ảnh: Huyên Nguyễn
Có khoảng hơn 54.000 thí sinh sẽ dự thi Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2020. Ảnh: Huyên Nguyễn
Có khoảng hơn 54.000 thí sinh sẽ dự thi Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2020. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top