Đề thi Đánh giá năng lực 2020: Có kiến thức không có trong sách giáo khoa

TS Nguyễn Quốc Chính – Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: ĐHQG TPHCM
TS Nguyễn Quốc Chính – Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: ĐHQG TPHCM
TS Nguyễn Quốc Chính – Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: ĐHQG TPHCM
Lên top